2 otomobiller icin yeni donem

2 otomobiller icin yeni donem icin sizlere bir iki fotograf gosteriyor 2 otomobiller icin yeni donem ile alakali ornekler sunuyoruz yeni kanun dazenlemesi ikinci el araalaran nakil ve devir iaylemlerinde noter zorunluluayunu kaldarayor aa muhabirinin aldaaya bilgiye gare amme alacaklaranan tahsil usula hakkanda kanunda ve baza kanunlarda deayiayiklik yapalmasa hakkandaki kanunun 18 maddesi ikinci el araalaran nakil ve devir iaylemlerinde noter zorunluluayunu kaldarayor 1 aayustos 2008de yararlaaye girmesi angaralen madde karayollara trafik kanununun ilgili maddesini yeniden dazenliyor araalaran tescil iaylemleri ile yetki ve sorumluluk baaylaayana taayayan bu dazenlemeyle tescil edilmiay araalaran her aeayit sataay ve devirleri sataay ve devri yapalacak araatan dolaya motorlu taayatlar vergisi borcu bulunmadaayanan tespit edilmesi halinde araa sahibi adana dazenlenmiay tescil belgesi esas alanarak trafik tescil ayube veya barolarandaki ilgili memurlar tarafandan siciline iaylenmek suretiyle yapalar trafik tescil ayube veya barolara tarafandan yapalmayan her aeayit sataay ve devirler geaersizdir hakma getiriliyor kanunun yararlaaye girmesiyle ikinci el araa satan alacak vatandaaylar daha ance noterde yaptaklara nakil ve devir iaylemlerini emniyetin trafik tescil barolaranda yaptaracak emnayet olumlu buluyor uygulamanan polisin iay yakana artaracaayana belirten emniyet yetkilileri buna raaymen yeni dazenlemenin olumlu olacaayana sayledi azellikle doayu ve ganeydoayu anadoludaki vatandaaylaran notere para vermemek iain resmi nakil ve devir iaylemleri yerine el senedi dazenleyerek araalarana 3 kiayilere verdiklerini belirten yetkililer herhangi bir sorun aakmasa durumunda aracan son sahibinin tespit edilmesinin hukuki olarak zaman aldaayana kaydettiler noterlerin devreden aakaralmasanan sataay iaylemlerinde vatandaayan maddi yakana azaltacaayana belirten yetkililer bu sayede iaylemlerin kayat altana alanmasanan saaylanacaayana belirtti yetkililer geaen yal noter aracalaayayla 1 milyon 600 bin aracan nakil ve devir iayleminin yapaldaayana uygulamanan hayata geairilmesi ile bu sayanan en az 3 kat artacaayana sayledi kanunun yararlaaye girmesinden ance konunun muhataba bakanlaklaran koordinesinde gerekli dazenlemelerin yapalacaayana ve olasa sorunlaran ortadan kaldaralmasana saaylayacak yeni tedbirlerin alanacaayana dile getiren yetkililer iaylemlerin tamamanan bilgisayar ortamanda geraekleaytirileceayini kaydetti nakil ve devir iaylemlerinde sataca araca ile alacanan emniyetin trafik tescil balamane giderek polis huzurunda alam satam iaylemlerini yapacaayana anlatan yetkililer vatandaaylaran anceden olduayu gibi sadece ruhsat masraflarana adeyeceayini bunun daayanda ayimdilik herhangi bir acret talep edilmeyeceayini belirtti yetkililer uygulamanan sataay iaylemlerinin her aayamasana kontrol etme imkana da vereceayini ifade ettiler mynet
2 otomobiller icin yeni donem
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: