lamborghini buyumesini surduruyor

lamborghini buyumesini surduruyor ve buna benzer konularla ilgili yorumlar gorebilir lamborghini buyumesini surduruyor orneklerinden olusan fotograflara bakabilirsiniz automobili lamborghini 2007 mali yalana ait rakamlara aaaklada 467 milyon euro ciro elde eden lamborghini bu danemde 2406 adet teslimat geraekleaytirdi merkezi santaeagata bologneseaede olan atalyan laks spor otomobil areticisi automobili lamborghini spa 2007 mali yalana rekorla kapatta azirket bu danemde 2406 adet teslimata 467 milyon euro ciroya ve 47 milyon euro net kara ulaayta 2007 yala lamborghini iain ast aste gelen altanca rekor yala olma azelliayi taayayor kuzey amerikaaeda 1001 gece masalalamborghini spa bir anceki yala gare yazde 153 artaayla 2406 boaya armala saper spor otomobili maayterilere teslim etti lamborghini iain en anemli pazar olan kuzey amerikaaeda yapalan teslimatlar yazde 8 artaayla 1001 acdete ulaayta avrupaaeda ise teslimatlar yazde 22aelik bir artaayla 748aeden 959aea yakselirken danyanan geri kalan pazarlaranda yazde 18aelik bir artaay garalda 348aeden 446 acdete bayayen ekonomiler ve geliayen bayi aayalamborghiniaeden yapalan aaaklamada bu bayamede karesel ekonominin geniaylemesinin yana sara markanan asya pasifik ve ortadoayu gibi stratejik pazarlara ulaaymasanan ve artan bayi sayasanan etkili olduayu kaydedildi automobili lamborghini yanetim kurulu baaykana stephan winkelmann gelinen noktaya ayayle deayerlendirdiaeoeazirketin marka deayerini sara daaya bir aran yelpazesini ve karesel varlaayana geliaytirme konusundaki hassasiyetimiz ve gasterdiayimiz aabalar sonua verdi bugan geldiayimiz noktada artak aeen aok kazanan araba areticileriae grubunda yer alayoruz ancak en aok kazanan saper spor araba areticisi olma hedefimizi geraekleaytirme doayrultusunda aalaaymaya devam edeceayiz sarekli olarak model hattamaza varlaayamaza ve markamaza geliaytireceayiz aelamborghini gallardo lp560 42008 yalana da atalamla baaylayan lamborghini yeni gallardo coupe lp560 4aea cenevre motor fuaraaenda meraklalarana tanatta lp560 4 ilk olarak 2003 yalanda piyasaya saralen ve lamborghiniaenin sataay hacmini ve karlalaayana azerine kurduayu gallardo coupeaenin yerini alda
lamborghini buyumesini surduruyor
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: