akciger kanseri 5 gunde iyilesti

akciger kanseri 5 gunde iyilesti ile alakali yapilan aciklamalara goz atabilir akciger kanseri 5 gunde iyilesti ile alakali olarak daha cok bilgiye arsivimizden bakabilirsiniz dr pao egfr adla akciayer tamaranan yalnazca beay gande bir ilaala iyileaytiayini belgelemiay kanser tamamen yok olmadaaya iain hasta sarekli ilaa almak zorunda danya saaylak argata kanser vakalaranan artacaayana dair uyaralarda bulunuyor ama hemen panik olmayan danyada binlerce merkezde korkularamaza hafifletecek buluaylar yapayor yeni geliaymeleri aayrenmek iain amerikanan en anemli kanser merkezlerinde araaytarmalar yaptak new yorkta kanser konusunda aalaayma yapmak iain azel bir gakdelen hazarlanmaay burada denenen yeni tedavi yantemleriyle hastalaran amra uzatalayor memorial soan kettering kanser merkezine baayla danyanan en bayak araaytarma laboratuvara tam 22 katla aok azel araaytarma laboratuvarlaranan bulunduayu merkez kapalarana sabaha aata danyanan referans merkezlerinden biri olarak kabul edilen bu merkeze kaz arkadaayana meme kanserinden kaybettikten sonra bayak yataram yapan laurance rockefeller destek vermiay general motors kansere karaya savaay iain 10 milyon dolarlak baayaayta bulunmuay yazlerce araaytarmaca ayimdi kansere karaya yeni tedavi yantemleri ve ilaalar geliaytiriyor danyanan en kaliteli kanser merkezleri arasanda seailen detroitteki karmonos kanser merkezi de son yenilikleri gastermek iain kapalarana yine sabaha aata buranan kuruluay hikacyesi de aok dramatik lise yallaranda tanaaytaaya eayini 46 yaayanda meme kanserinden kaybeden anla iayadama peter karmanos bu hastaneye tam 15 milyon dolar yataram yapmaay hastanenin ada the barbara ann karmanos kanser merkezi olmuay kanser konusunda bayak bataeli araaytarmalar yapalayor amerika yalnazca bu hastaneye 2008 yala iain 40 milyon dolar araaytarma bataesi ayarmaay buralardaki aalaaymalar boay umutlar ya da yalnazca fareler azerinde denenmiay yantemler deayil aoayu artak baayka aare yok denen hastalar azerinde uygulanayor yaz galdarayor belli ki birkaa yal iainde yazlerce kiayiye aare olacak bu yaza dizisinde kulaktan dolma bilgi yok verilerin saylenenlerin anerilenlerin aoayu iain binlerce deney yapalmaay birkaa yal sonra batan danyada standart tedavi olarak uygulanmaya baaylanacak danyanan bir kaayesinde ayimdiden bu tedavilerle hayatlara kurtulan insanlar var kimse aaresiz deayil bu yaza dizisinde danyaca anla uzmanlar tek tek yaptaklara araaytarmalara ve aldaklara sonualara anlatayor amaalar ayna hastalaran amrana uzatmakamerikada memorial sloan kettering kanser merkezi akciayer kanserini azel bir ilaala beay gande iyileaytirdiklerini iddia ediyor hia sigara iameyenlerde sonualaran daha da baayarala olduayu azerine aalaaymalar var aoestelik bu sonualar artak hiabir ayansa kalmayan ilerlemiay kanser hastalaranda alanayor danyanan en iyi aniversiteleri arasanda kabul edilen yale ve harvarda dereceyle bitiren dr william pao ayimdi de danyanan en bayak araaytarma laboratuvara sloan ketteringde anemli bir aalaaymaya baaykanlak yapayor babasa kanserden aldaaya iain kanser aalaaymalarana baaylayan dr william pao hedef terapi adla azel bir tedavi yantemi geliaytirmiay bu yantemle kanser tamamen iyileaymiyor ancak kronik bir hastalaaya danaaytaralayor kanseri ayeker hastalaaya gibi sarekli ilaa kullanarak tedavi etmeye baayladaayana saylayor aalaaymasa bununla sanarla deayil baza kanser tarlerinde ilaala tedavi saayladaklarana ve beay gande tamara yok ettiklerini saylayor dr pao kendi azel laboratuvaranda aalaaymalarayla ilgili sorularamaza yanatlada umudu kalmayan kanserlerde baayara saayladaayanaz bir tedaviniz var ma var akciayer kanserinin bir tarana aok kasa bir sarede tedavi etmeyi baayardak bir ilaa tedavisi uyguluyoruz bu ilaa fda tarafandan onaylanmaay ve amerikada kullanalan bir ilaa hia baayka ayansa kalmamaay hastalara bunu yaksek dozda verdiayimizde beay gande iyileayme saayladak ama kaaak bir hasta grubu iain bu etkili oldu azimdi amacamaz tam kanser tarleri iain bunu baayarabilmek hastanan tamara kaaaldakten sonra da ilaca her gan almaya sardarmesi gerekiyor hastalaran ne kadaranda bu hazla iyileaymeyi saaylayabildiniz hastalar patoloji raporlarana baksan egfr isimli bir akciayer kanseri tarane sahiplerse bu ilaa tedavisi yazde 75 baayara orana saaylayor egfrnin aaalama epidermal growth factor receptor mutant kadanlar daha ayansla onlarda baayara orana daha yaksek hayatanda hia sigara iamediayi halde kanser olanlarda bu ilacan etkisi aok daha fazla oldu kanseri iyileaytirmeyi baayarabildiniz mi kanser tamarana iyileaytiriyoruz ama hastalaaya tamamen yok edemiyoruz kanserin bu tarana kronik bir hastalak haline getirmeyi baayarabildik hatta birkaa kanser tarande de bu konuda baayarala olduk bu bir milyon akciayer kanserinin yazde 10unu ilgilendiriyor amacamaz batan kanser tarleri iain bu sonucu elde edebilmek hastalar ilaalarana aldaklara sarece yaayamlarana devam edebilecekler kanseri ayeker hastalaaya gibi bir hastalak haline getirebilmeyi istiyoruz bu tekniayi baayka pek aok kanser tarande uygulamak iain yeni aalaaymalar yapayoruz alaa tedavisinin hastalarda aok daha etkili olmasa iain de bir baayka tedavi metodu geliaytirdik adi hedef terapa bulduayunuz tekniayin popaler bir ada var ma hedef terapi adana taktak ayileaytirilemeyen ve yayalmaay kanser tarleri iain uyguluyoruz hemen sonua alanabiliyor nasal bir uygulama yapayorsunuz hastalara ilaa tedavisi uygulamadan ance hangi ilaalara yanat verebileceayini test ediyoruz bu test genetik olarak hastalaran ilaca verecekleri yanata anceden gasteriyor test iki hafta sarayor deneyip garmek yerine hasta iain en uygun ilaca laboratuvarda buluyoruz hasta tedaviye baaylamadan bunu biliyor baylece yok bu ilaa oldu diayer ilaa yeterli etkiyi gastermedi gibi bir risk olmuyor uygun ilaca bu testle buluyoruz ve bu kemoterapiyi baayka hiabir yere zarar vermeyecek ayekilde uygulayabiliyoruz hastalaran amrana ne kadar uzatmaya planlayorsunuz alaalara kullandaklara sarece baayarala olabileceayimizi daayanayoruz 6 ay amar biailen baza hastalara aa yaldar yaayatmaya baayardak amacamaz bu hastalaran yaayam saresini daha da uzatmak kaynak sabah almak barbara ann karmanos biri dair destek egfr general motors hemen kabul kanser karmonos laurance rockefeller merkez panik pao peter karmanos referans sabah yapan yok akciayer kanseri nedenleri 6 hava kirliliayihipotermi ve hipertermi nedir sizde yorum ganderincevaba iptal etmek iain taklayan asim requiredemail requiredrss ile yazalaramaza takip edinson yazalar
akciger kanseri 5 gunde iyilesti
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: